Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ CHUYÊN NGHIỆP GIANG NAM

Địa chỉ: Xóm Tự –  Xã Tam Sơn – Thị Xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại:  0222.6520.929     / Hotline : 0818 232 323
E-mai: ctybaovegiangnam@gmail.com
Website: www.giangnamsecurity.com

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp